Jag får ett e-postmeddelande om att det finns en undersökning tillgänglig men när jag markerar kan jag inte hitta någon

Tyvärr stängs enkäter ibland av klienten mycket snabbt. Det maximala antalet deltagare för den specifika undersökningen kan ha uppnåtts innan du kunde delta. Det är därför det är mycket viktigt att svara på inbjudningar så snart som möjligt.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.