Varför kan vissa enkäter endast göras på antingen datorn eller smarttelefonen?

Tyvärr har vi inget inflytande över de tekniska parametrarna i frågeformulären från våra partners. Det händer att undersökningen av tekniska skäl fungerar korrekt endast på en viss enhet.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.