Varför kan jag inte slutföra undersökningar utanför det land som panelen tilldelats?

Alla undersökningar riktar sig till människor som bor i ett visst land. För att säkerställa tillförlitligheten hos de insamlade åsikterna är det inte möjligt att fylla i enkäter som inte är avsedda för det riktade landet.

Om du planerar att stanna utomlands under en längre tid föreslår vi att du registrerar dig i panelen som tilldelats det specifika landet.

Klicka på den här linjen för att riktas till det lämpliga landet: https: //link.tgmpanel.com/joinus

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.