Varför får jag undersökningar som jag inte kvalificerar mig för om jag har en fullständig profil?

Vissa undersökningar får åtkomst till information från profilen först efter att du öppnat undersökningen.

Dessa inbjudningar skickas eftersom våra partner inte har tillgång till informationen i din profil.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.