Varför är undersökningen stängd?

Undersökningen kan stängas av många anledningar:

- Om antalet önskade svar uppfylls
- Om projektet avbröts av klienten
- Om tidsgränsen nåddes

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.