Jag kan inte gå längre på undersökningen.

Frågan kan kretsa kring själva undersökningen. TGM Panel ansvarar inte för undersökningar som levereras av våra onlinepartners. Om du har problem med att avsluta undersökningen, ta en skärmdump och kontakta den tekniska supporten för undersökningens ägare.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.