E-postmeddelanden från TGM skickas till skräppostavsnittet. Vad ska jag göra?

Du kan lösa problemet genom att vitlista TGM-panelens e-postadress i dina e-postinställningar.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.