Varför har jag inte fått mina pengar än?

Det tar ungefär tio arbetsdagar att ta emot dina pengar när du gör ditt första uttag och mellan 4 och 6 dagar för framtida uttag du gör efter det. Den första betalningen tar längre tid av säkerhetsskäl.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.