Kan jag kombinera poäng och kontantsaldo?

Tyvärr kan dessa två saldor inte kombineras. Dessa saldon är oberoende och det begärda beloppet betalas separat efter att minimibeloppet har uppnåtts.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.