Vad är skillnaden mellan kontant- och poängsaldo?

Fonder läggs till kontantsaldot för undersökningen (dessa medel kommer från externa företag som lägger till undersökningar i vår panel).

Pengarna kan tas ut till PayPal-kontot eller i form av GCodes efter att minimibeloppet har samlats in.

Det andra saldot, beräknat i poäng, är medel som tilldelas direkt från TGM-panelen.

Poäng tilldelas för närvarande för:

- profilfyllning
- när du inte kvalificerar dig för undersökningen (slutfört projekt, kvalificerar du dig inte för undersökningen, eller när uppgiften är full)
- Uppdrag från affiliate-programmet

Inom en snar framtid kommer vi också att införa punktbaserade undersökningar från nya undersökningsleverantörer.

Poäng kan tas ut efter det att minsta antal har samlats in.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.