Vad är poängen?

Vi använder ett poängsystem för att hjälpa oss att spåra dina intäkter och hantera dem effektivt.

Poäng beräknas för närvarande för:

  • Hänvisar till vänner och familjemedlemmar (affiliate-program)
  • Fyll i profilen.
  • Inte kvalificerad för en undersökning (projektet stängs, du ingår inte i målgruppen eller när kvoten är full)

I framtiden har vi för avsikt att införa undersökningar belönade i poäng.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.