Finns det andra betalningsalternativ?

Betalningsalternativ beror på varje land och regeringens policy för onlinebetalning. Vissa länder har begränsningar när det gäller PayPal till exempel, så i så fall tillhandahåller vi en alternativ metod, som GCodes eller Amazon Presentkort.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.