Hur mycket är poäng värda riktiga pengar?

1 poäng motsvarar 1 monetär enhet. Det beror på landet och valutan som medel betalas ut i panelen i det givna landet (t.ex. 1 poäng = 1 USD i USA, 1 poäng = 1 GBP i Storbritannien, 1 poäng = 1 AUD i Australien, etc).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.