Jag har registrerat mig på TGM med en annan e-postadress än den jag brukade registrera på PayPal. Vad ska jag göra?

Om du redan har ett PayPal-konto kan du lägga till den e-postadress som du använder på TGM-panelen som en andra e-postadress eller ersätta den befintliga (för att göra detta, gå till PayPal-kontoinställningarna - https: //hop.tgm .link / paypal-new-email).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.