Skatt - Kommer TGM att rapportera min inkomst?

Nej, du måste lösa detta själv genom att ange det under "annan inkomst" när du löser in din inkomst.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.