Varför minskade belöningen för undersökningen jag gjorde?

Priset på undersökningen varierar beroende på den genomsnittliga längden på den för alla användare. Om undersökningen tog kortare tid än väntat kommer priset att ändras.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.