Hur får jag betalt för min forskning?

För varje genomförd undersökning läggs en belöning till ditt saldo i panelen. Efter att ha uppnått minimibeloppet kommer du att kunna ta ut de insamlade medlen på tillgängliga sätt.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.