Jag har problem med att logga in på mitt konto

Om du får ett meddelande som säger "ogiltiga uppgifter" när du försöker logga in, skulle detta innebära att antingen din e-postadress eller ditt lösenord är felaktiga. Se till att du anger rätt information och se till att din CAP inte är på när du skriver. Om du har glömt ditt lösenord, klicka på "Glömt lösenord" och följ instruktionerna.

Av säkerhetsskäl kan ditt konto blockeras om du försökte logga in med fel lösenord flera gånger, i det här fallet måste du kontakta support.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.