Hur kan jag ändra svaren i profilundersökningen?

Av säkerhetsskäl är det bara möjligt att ändra data i profilundersökningen varannan vecka.

Du kommer att kunna göra önskade ändringar två veckor efter att du har skapat ditt konto och fyllt i dessa uppgifter för första gången.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.