Jag förstår inte frågorna i profilundersökningen.

Profilundersökningsformatet är detsamma för alla respondenter. Om dessa frågor inte gäller dig, svara på "inte tillämpligt" eller helt enkelt ignorera dem.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.