Varför kan jag inte slutföra alla profilundersökningar?

Antalet profilundersökningar varierar ibland beroende på land.

Det är troligt att vi i ditt land inte behöver denna information för att panelen ska fungera ordentligt, så vissa undersökningar kanske inte är aktiva.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.