Hur ändrar jag min e-postadress?

Du kan ändra din e-postadress genom att klicka på profilinställningsikonen längst upp till höger på skärmen> Kontoinställningar> ändra e-post och följ sedan instruktionerna.

Observera att efter ändring av din e-postadress kommer alla betalningar att blockeras i 7 dagar.

https://tgm.fleeq.io/l/i15n6zg9yg-lf715dscmi

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.