Czy mogę sprawdzić odpowiedzi, których udzieliłem(am) w ankietach?

Możesz jedynie sprawdzić odpowiedzi, jakie zaznaczyłeś w ankiecie profilowej, po założeniu konta. Nie ma możliwości sprawdzenia odpowiedzi w pozostałych ankietach.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.