Miksi en saa kutsuja sähköpostiini jokaiseen kyselyyn?

Kaikista kyselyistä ei ilmoiteta sähköpostitse. Olipa tieto sinulle sähköpostitse tai paneelin ilmoitusten kautta, on tutkimuksen julkaisevan yrityksen vastuulla, eikä meillä ole siihen vaikutusta.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.