Miksi sain kyselyn eri kielellä kuin sillä, johon ilmoittautuin?

Valitettavasti meillä ei ole vaikutusta kyselylomakkeen kieleen. Joskus saatat saada kyselyjä, jotka ovat eri kielillä, ja kun näin tapahtuu, jätä se yksinkertaisesti huomiotta ja yritä vastata toiseen kyselyyn.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.