Saan sähköpostitse ilmoituksen kyselyn saatavuudesta, mutta kun tarkistan, en löydä yhtään

Valitettavasti asiakas sulkee kyselyt joskus hyvin nopeasti. Tiettyyn kyselyyn osallistujien enimmäismäärä on ehkä saavutettu ennen kuin voit osallistua. Siksi on erittäin tärkeää vastata kutsuihin mahdollisimman pian.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.