Miksi tutkimus on suljettu?

Tutkimus voidaan sulkea monista syistä:

- Jos vaadittujen vastausten määrä täyttyy
- Jos asiakas peruutti projektin
- Jos aikaraja on saavutettu

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.