När får jag remisslänken?

Henvisningslänken kommer att visas i fliken "affiliate program" när du har slutfört den första undersökningen och gjort din profil minst 80%.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.