Jag hänvisade en vän / familjemedlem men jag har inte fått några poäng

För att få de utlovade poängen måste följande krav uppfyllas:

- Se till att du har bjudit in dem att gå med i TGM via remisslänken som tillhandahålls av oss.
- Se till att din vän eller din familjemedlem har genomfört sin första undersökning.

När ovannämnda krav har uppfyllts läggs dina poäng automatiskt till ditt konto.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.