Voinko yhdistää piste- ja käteisvarat?

Valitettavasti näitä kahta saldoa ei voida yhdistää. Nämä saldot ovat riippumattomia ja pyydetty summa maksetaan erikseen saavutettuaan vähimmäismaksusumman.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.