Mitä eroa on käteisellä ja pisteillä?

Varat lisätään valmiin kyselyn kassataseeseen (nämä varat tulevat ulkopuolisilta yrityksiltä, jotka lisäävät kyselyjä paneelissamme).

Rahat voidaan nostaa PayPal-tilille tai GCode-koodina vähimmäissumman keräämisen jälkeen.

Toinen pisteinä laskettu saldo on varoja, jotka myönnetään suoraan TGM-paneelilta.

Tällä hetkellä pisteitä myönnetään:

- profiilin täyttö
- kun et täytä kyselyä (suljettu projekti, et täytä kyselyä tai kun tehtävä on täynnä)
- palkkiot kumppaniohjelmasta

Lähitulevaisuudessa otamme käyttöön myös uusien kyselytoimittajien pistekohtaiset kyselyt.

Pisteet voidaan nostaa vähimmäismäärän keräämisen jälkeen.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.