Mitkä ovat kohdat?

Käytämme pistejärjestelmää auttaaksemme meitä seuraamaan tulojasi ja hallitsemaan niitä tehokkaasti.

Pisteet lasketaan tällä hetkellä:

  • Viittaaminen ystäviin ja perheenjäseniin (kumppaniohjelma)
  • Profiilin täyttäminen.
  • Ei täytä kyselyä (projekti suljetaan, et ole osa kohdeyleisöä tai kun kiintiö on täynnä)

Tulevaisuudessa aiomme ottaa käyttöön pisteillä palkittuja kyselyjä.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.