Miksi palkkani suorittamastani tutkimuksesta aleni?

Kyselyn hinta vaihtelee sen mukaan, kuinka kauan kaikki käyttäjät ovat keskimäärin täyttäneet kyselyn. Jos kyselyyn kului odotettua vähemmän aikaa, hinta muuttuu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.