ကျွန်ုပ်သည် သူငယ်ချင်း/မိသားစုဝင် ကို သုံးရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သော်လည်း မည်သည့်အမှတ်မျှ မရရှိသေးပါ

ကတိပေးခဲ့သောအမှတ်များရရှိရန်အတွက်အောက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုပါသည်:

- သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပေးထားသောလင့်ခ်မှတဆင့်ထိုသူတို့ကို TGM တွင်ပါဝင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်းသေချာပါစေ။

- သင့်သူငယ်ချင်း (သို့) မိသားစုဝင်သည်သူ၊သူမတို့၏ပထမစစ်တမ်းကိုလုံ၀ပြီးမြောက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။

အထက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသွားပြီဆိုပါကသင့်အမှတ်များကိုသင့်အကောင့်ထဲသို့အလိုအလျောက်ထည့်ပေါင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.