အကောင့်ကို ဘယ်လို အသက်ဝင်အောင်လုပ်ရမလဲ?

အကောင့်ပြုလုပ်ချိန်တွင်သင်ထည့်သွင်းခဲ့သောအီးမေးလ်လိပ်စာသို့အသက်ဝင်စေမည့်လင့်ခ်ကိုပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်။ထိုလင့်ခ်ကိုနှိပ်၍အကောင့်ကိုအသက်သွင်းနိုင်ပါသည်။

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.