ကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကို ဘယ်လို အသစ်ပြန်လည်သတ်မှတ်/ပြောင်းလဲ နိုင်ပါသလဲ?

သင့်စကားဝှက်ကိုမေ့သွားပါကလော့ဂ်အင်စာမျက်နှာရှိ“စကားဝှက်မေ့သွားသည်” ကိုကလစ်နှိပ်၍ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလိုက်နာပြီးစကားဝှက်ကိုအသစ်ပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။သင့်စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲလိုပါကအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောနည်းလမ်းအတိုင်းလုပ်နိုင်သလိုမျက်နှာပြင်၏ညာဘက်ထိပ်တွင်ရှိသောပရိုဖိုင်းဆက်တင်းများပုံကိုကလစ်နှိပ်ပြီး> အကောင့်ဆက်တင်းများ> စကားဝှက်ပြောင်းမည်ကိုရွေး၍ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလိုက်နာပါ။

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.