ကျွန်ုပ်အဘယ့်ကြောင့် စစ်တမ်းတစ်ခုမှ မရသနည်း? / ကျွန်ုပ်အား စစ်တမ်းဖြေဆိုရန် ဘယ်လောက်တစ်ခါ ဖိတ်ကြားမည်နည်း?

ကံမကောင်းစွာဖြင့်တစ်ရက်လျှင်သင်ဖိတ်ခေါ်မှုမည်မျှရရှိမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှှိပါ။သင့်ပရိုဖိုင်းသည်စစ်တမ်း၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည့်အခါတွင်စစ်တမ်းများကိုသင့်ထံအလိုအလျောက်ပို့ပေးခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်၎င်းတို့ကိုသင်ဘယ်အချိန်တွင်ရရှိမည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်စွမ်းမရှိပါ။ပါဝင်သူများကိုကျပန်းစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ပြီးအသက်၊ကျားမအမျိုးအစား၊တည်နေရာအစရှိသည့်သတ်မှတ်ချက်အမျိုးမျိုးအပေါ်မူတည်၍ကြိုတင်ရွေးချယ်မှုရှိနိုင်ပါသည်။သင်ပါဝင်နိုင်ချေများစေရန်အတွက်ကျေးဇူးပြု၍သင့်အဖွဲ့ဝင်ပရိုဖိုင်းရှိအကြောင်းအရာများအားလုံးကိုဖြည့်စွက်ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ပါ။ပရိုဖိုင်းအပြည့်အ၀ဖြည့်ထားသောအဖွဲ့ဝင်များသည်ဦးစားပေးမှုကိုခံရပြီးစစ်တမ်းဖိတ်ခေါ်မှုရနိုင်ချေပိုများပါသည်။

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.