Profil soʻrovidagi savollarni tushunmayman.

Profil soʻrovi formati barcha respondentlar uchun bir xil. Agar ushbu savollar sizga tegishli boʻlmasa, iltimos, "qoʻllanilmaydi" deb javob bering yoki ularni eʼtiborsiz qoldiring.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.