Qanday toʻlovlar olishim mumkin?

Mamlakatga qarab, toʻplangan mablagʻlarni PayPal toʻlovlari, GCodes, Amazon kuponlari yoki telefon balansini toʻldirish shaklida yechishingiz mumkin.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.