Ball va naqd pul balansini birlashtira olamanmi?

Bu ikki balansni birlashtirib boʻlmaydi. Ushbu balanslar mustaqil hisoblanadi va soʻralgan summa eng kam toʻlov miqdoriga yetgandan keyin alohida toʻlanadi.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.