Tarix boʻlimida soʻrov "boshlangan" holatda turibti, shunday ekan nega buning uchun pul olmadim?

Ehtimol, ushbu soʻrov toʻliq toʻldirilmasdan oldin yopilgan (shuning uchun u Boshlangan holatida boʻlishi mumkin). Soʻrovlar soni cheklangan va birinchi boʻlib toʻldirilgan soʻrovlar hisobga olinadi.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.