Nega men "Chiqarib yuborilgan" xabarini olaman? U nima?

Chiqarib yuborish siz maʼlum bir soʻrovga munosib emasligingiz aniqlangach sodir boʻladi. Ayrim soʻrovlar faqat maʼlum talablarga javob beradigan ishtirokchilar uchun moʻljallangan. 

Ushbu soʻrovlar boshida beradigan savollarimiz toʻplami orqali sizning talablarga mos kelishingiz yoki yoʻqligini aniqlaymiz. Agar siz mos kelmasangiz va bu haqda xabar olsangiz, soʻrovdan chiqarib yuborilishingiz mumkin.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.