Oyiga qancha soʻrov kelishini kutishim kerak?

Qancha soʻrov olishingizni belgilay olmaymiz.  Soʻrovlar soni koʻplab oʻzgaruvchilarga bogʻliq. Masalan, profilning toʻlaligi, sheriklarimizning faolligi va eʼlon qilingan tadqiqot hajmi.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.