Soʻrov toʻxtatilganda, uni davom ettirishim mumkinmi?

Afsuski, siz bir marta boshlangan soʻrovni davom ettira olmaysiz.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.