Maʼlumotlarimni qanchalik tez oʻzgartirishim mumkin?

Xavfsizlikni taʼminlash maqsadida profil soʻrovlaridagi maʼlumotlar har 2 haftada bir marta yangilanishi mumkin.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.