Kad es saņemšu novirzīšanas saiti?

Atsauces saite parādīsies cilnē "partneru programma" pēc tam, kad būsiet pabeidzis pirmo aptauju un aizpildījis savu profilu vismaz par 80 %.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.