Kāpēc nedarbojas paneļa reģistrācijas lapa?

Pārliecinieties, vai panelis, kurā vēlaties reģistrēties, ir piešķirts valstij, kurā pašlaik atrodaties. Reģistrācija ārpus valsts, kurai panelis pieder, ir bloķēta.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.