Dlaczego nie mogę zapisać danych w profilu?

Przyczyną problemu może być stara zawartość, pamięci podręcznej, przeglądarki internetowej. W pierwszej kolejności należy wyczyścić pamięć podręczną oraz pliki cookies.

Jeżeli, z różnych przyczyn nie możesz lub nie chcesz oczyszczać pamięci podręcznej, proszę użyj innej przeglądarki do aktualizacji swojego profilu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.