Kā es varu mainīt atbildes profila aptaujā?

Drošības apsvērumu dēļ datu maiņa profila aptaujā ir iespējama tikai reizi divās nedēļās.

Vēlamās izmaiņas varēsiet veikt 2 nedēļas pēc konta iestatīšanas un pirmās datu aizpildīšanas.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.