Kāpēc es nevaru aizpildīt visas profila aptaujas?

Profilu aptauju skaits dažkārt atšķiras atkarībā no valsts. Iespējams, ka jūsu valstī mums šī informācija nav nepieciešama, lai panelis darbotos pareizi, tāpēc dažas aptaujas var nebūt aktīvas.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.